// BeMan

Product branding / zakres opracowania: znak towarowy (trademark), opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze, koncepcja materiałów wsparcia sprzedaży

projekt opakowania jednostkowego, package design

projekt znaku towarowego, trademark design

projekt opakowania, package design

projekt opakowania, package design

projekt opakowania zbiorczego, package design

beman06