BeMan

Product branding / zakres opracowania: znak towarowy (trademark), opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze, koncepcja materiałów wsparcia sprzedaży

projekt opakowania jednostkowego, package design

projekt znaku towarowego, trademark design

projekt opakowania, package design

projekt opakowania, package design

beman06