// Kuźnia Ekspertów / logo i księga znaku

Idea:

Wybrane fragmenty brandbooka:


zakres opracowania:
– opracowanie koncepcji / programu ideowego znaku;
– projekt graficzny logo;
– opracowanie wariantów kolorystycznych logo oraz opis konstrukcji znaku;
– określenie warunków technicznych użytkowania znaku (m.in. obszar ochrony znaku, skalowanie, itp.);
– opracowanie i skład brandbooka / podstawowej księgi znaku.