Marketing polityczny w internecie

“Marketing polityczny w Internecie” – projekt okładki książki dra Sergiusza Trzeciak.