Cogiton

Projekt graficzny / UI multimedialnej prezentacji produktu farmaceutycznego.