// Winnice Kojder / etykiety

Winnice Kojder – projekt serii etykiet produktowych:

– projekt graficzny wzorów etykiet dla win w pojemności 750 ml oraz 500 ml,
– opracowanie wykrojnika etykiety zintegrowanej z kontretykietą,
– opracowanie uszlachetnień (złoceń),
– skład i przygotowanie do druku.

 

projekt etykiet produktowych, projektowanie opakowań

 

 

 

 

 

 

 

 

idea formy wykrojnika etykiety i ilustracji przy krawędzi cięcia:
grawitacyjny proces produkcji wina
kocepcja projektu etykiety

 

 

 

 

 

 

 

 

wzory etykiet:projekt etykiety, projektowanie opakowań projekt etykiety, projektowanie opakowań projekt etykiety, projektowanie opakowań projekt etykiety, projektowanie opakowań  projekt etykiety, projektowanie opakowań

projekt etykiety, projektowanie opakowań

projekt etykiety, projektowanie opakowań
projekt etykiety, projektowanie opakowań