Radio Merkury / www

Radio Merkury: projekt graficzny serwisu internetowego regionalnej rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu, funkcjonującego w latach 2006-2013.