Zlote góry

zlotegory_01

Praca pt. “Złote góry” została zakwalifikowana do prezentacji w ramach wystawy pokonkursowej “Polityka w karykaturze – prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, której wernisaż miał miejsce 17 marca 2015 r., o godz. 12.00 w gmachu Sejmu (hall główny, I piętro). Do konkursu zostało zgłoszonych 460 prac, spośród których ok. 120 zostało zaprezentowa- nych na wystawie.

rysunek satyryczny, wystawa, Sejm, grafik, warszawa, Tomasz Sobiak

“Złote góry” zostały zaprezentowane również w ramach wystawy pokonkursowej (Dwór Artusa w Toruniu, 6-30.04.2014) biennale Tuba Satirica 2014 , które odbyło się pod hasłem “We wszystkim miej miarę”:

rysunek, ilustracja, tuba satirica, toruń, grafik, złoty góry